Notubiz toonaangevend in raadspublicatie

NotuBiz faciliteert het vergaderproces van gemeenteraden, waterschappen en provinciale staten. Door onze kennis van politieke besluitvormingsprocessen zijn wij in staat uw multimediale documentatie via internet te ontsluiten op een manier die past bij uw behoeften. NotuBiz kan uw griffie of secretariaat een aanzienlijke hoeveelheid werk uit handen nemen. U kunt bij ons terecht voor:
  • verspreiding van agenda en stukken voorafgaand aan vergaderingen;
  • live uitzendingen van vergaderingen in beeld en geluid;
  • een gebruiksvriendelijk archief van vergaderingen in tekst, beeld en geluid;
  • schriftelijke verslaglegging van al uw politieke vergaderingen.

http://www.notubiz.nl/

Multimedia en uw vergaderproces

NotuBiz heeft een achtergrond in de schriftelijke verslaglegging van politieke vergaderingen op alle niveaus. Burgers, politici en bestuurders hebben steeds meer behoefte aan toegankelijke multimediale (internet)publicaties. Wij hebben een dienstenpakket ontwikkeld dat kan inspelen op deze veranderende vraag en maken gebruik van de nieuwste technische mogelijkheden. Toch speelt techniek bij ons geen hoofdrol; zij staat ten dienste van de communicatieve behoeften vanuit het vergaderproces. Dit verklaart dat bijna tweehonderd gemeenten en daarnaast enkele provincies en waterschappen onze diensten afnemen.

http://www.notubiz.nl/

De maatschappij is onze klant

NotuBiz is zich zeer bewust van zijn deels maatschappelijke taak. Door sterk gericht te zijn op innovatie kunnen wij ons aanpassen aan nieuwe trends in informatievoorziening. NotuBiz ontwikkelt gebruiksvriendelijke oplossingen voor allen die overheidsinformatie tot zich willen nemen: burgers, politici en bestuurders. Wij streven ernaar om met dit gebruiksgemak de openbaarheid van bestuur te dienen. Nieuwe vormen van publicatie zien wij niet alleen als vervanging, maar ook als verrijking van meer traditionele methoden.

http://www.notubiz.nl/

Modulaire dienstverlening

NotuBiz biedt een totaaloplossing voor de politieke markt. Wij beschikken over alle kennis, apparatuur en flexibiliteit om iedere vergadercyclus volledig te kunnen faciliteren. Onze dienstverlening is modulair opgebouwd. Dat betekent dat u zelf kunt kiezen hoeveel diensten u door NotuBiz laat verzorgen. Door verschillende modules bij ons af te nemen kunt u bijvoorbeeld zorgen voor een goede balans tussen schriftelijke en audiovisuele verslaglegging. Bovendien verbetert u door een combinatie de doorzoekbaarheid van uw multimediale bestanden. Onze diensten kunnen ook een aanvulling zijn op bestaande systemen of reeds aanwezige apparatuur. Op dat punt zijn er geen belemmeringen: NotuBiz werkt samen met leveranciers van alle informatiesystemen of audiovisuele middelen. Voor de diensten die u bij NotuBiz afneemt, hoeft u zelf in ieder geval niets meer te ondernemen.

Op deze website vindt u een overzicht van de oplossingen die wij aanbieden: van traditionele notulen tot een volledig verzorgde live-uitzending van uw vergadering!

http://www.notubiz.nl/


Comments